MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Belgium

De kern voor de automatiseringsomgeving van de volgende generatie

Met de MELSEC iQ-R-serie als hart voor de automatiseringsomgeving van de volgende generatie heeft Mitsubishi een automatiseringsconcept gerealiseerd dat een duidelijke meerwaarde biedt bij gelijktijdige verlaging van de totale bedrijfskosten. De MELSEC iQ-R serie is van nul af aan opnieuw ontwikkeld om de algemeen voorkomende problemen van de zeven kernthema's productiviteit, constructie, onderhoud, kwaliteit, connectiviteit, veiligheid en compatibiliteit op te lossen. Dit gebeurt op drie manieren: Reductie van de totale bedrijfskosten, vergroting van de betrouwbaarheid en het verdere gebruik van bestaande installatiegoederen.

Geïntegreerde modulaire besturingen

De CPU van de iQ-R-serie biedt een sensationeel groter vermogen en zet nieuwe maatstaven bij de verwerkingssnelheid. Dit maakt het voor de gebruiker mogelijk om niet alleen veeleisende systemen te realiseren, maar is ook de basis voor een aanzienlijke verlaging van de hardware-kosten. Tegelijkertijd biedt de iQ-R-serie een verlaging van de kosten voor ontwikkeling en onderhoud en verlaagt het risico voor een systeemuitval. Deze CPU effent ook het innovatieve pad voor upgrades, waardoor de gebruiker in staat is om gebruik te maken van de voordelen van continue verdere ontwikkeling door software-upgrades in plaats van door hardware-upgrades.

Uw voordelen

Met een cyclustijd van 0,14 ms, het vermogen om tot 419 instructies per milliseconde uit te voeren en een verwerkingstijd van 0,98 ns voor een LD-instructie zet de iQ-R-serie nieuwe maatstaven voor de capaciteit en helpt daarbij om de productiviteit verhogen.

De iQ-R-serie maakt synchronisatie tussen PLC-cyclus en opvragen via het netwerk mogelijk. Zo worden vertragingstijden bij de gegevensoverdracht voorkomen en de productiekwaliteit verbeterd. Om een nauwkeuriger besturing te bereiken, worden bovendien alle uitgangsmodules gesynchroniseerd. Zo zijn sensoren voor het herkennen van positie niet meer nodig en worden de kosten verlaagd.

Belangrijke gegevens voor de productie, zoals bijvoorbeeld recepturen, kunnen in de geïntegreerde databank van iQ-R worden opgeslagen. Hierdoor wordt voorkomen dat het complete automatiseringssysteem stopt als bijvoorbeeld het netwerk uitvalt en de communicatie met een databank-server niet meer mogelijk is. iQ-R kan ook alle parameters en gegevens van het totale PLC-systeem, inclusief de CC-Link IE Field-netwerkapparatuur, opslaan en terugzetten.

Gebruikers kunnen bijvoorbeeld foutmeldingen en voorvallen definiëren die automatisch op een in het geïntegreerde SD-kaartslot geïnstalleerde geheugenkaart worden opgeslagen. In geval van een storing of bepaald voorval kan die PLC alle relevante procesinformatie alsmede het storings- en voorvalgeheugen, inclusief historische productiegegevens op de SD-kaart opslaan. Deze gegevens kunnen dan gemakkelijk worden geanalyseerd en helpen om stilstandtijden en het onderhoud te reduceren.

Een kenmerk van de iQ-R-serie bestaat uit de mogelijkheid om een hardware-veiligheidssleutel in de CPU te plaatsen, zonder die de CPU niet draait. De gegevens in deze sleutel zijn gecodeerd en kunnen niet door buitenstaanders worden gekopieerd. Verder kunnen geautoriseerde IP-adressen worden ingericht en de toegang door niet geautoriseerde apparaten worden geweigerd. Dit verlaagt het risico op onbevoegde toegang tot de PLC of wijzigingen van het PLC-programma door onbevoegde personen. Bovendien biedt de iQ-R-serie een functie voor gebruikers-authenticatie.

Andere highlights

  • Krachtige CPU
  • Schaalbaar platform
  • Gesynchroniseerde besturing
  • Veilige gegevensopslag
  • Minder onderhoud
  • Naadloze verbindingsmogelijkheden via SLMP-communicatie
  • Efficiënt engineering – GX Works3
  • Systeemveiligheid
  • Compatibiliteit met het MELSEC System Q

CPU

Programmeerbare automatiseringsbesturingen, passend bij de meest uiteenlopende toepassingen.

Basis rack

De basis racks zijn nodig voor de installatie van modules zoals voedingseenheden, CPU's en I/O-modules. Voor aanpassing aan verschillende systeemconfiguraties staan basis racks in verschillende uitvoeringen ter beschikking.

Voedingseenheden

De voedingsmodules dienen als spanningsvoorziening van CPU, I/O-modules alsmede van andere modules op de basis eenheid.

I/O-modules

Via de digitale I/O-modules kunnen schakelaars, sensoren en actuatoren heel eenvoudig worden verbonden met de besturing.

Analoge I/O-modules

Analoge modules zijn de hoofdinterface tussen het besturingsproces en het automatiseringssysteem en zijn speciaal ontwikkeld voor het gebruik met sensoren die verschillende spannings- en stroomsignalen verwerken.

Motion Controller, positioneermodules, supersnelle tellermodules

Deze intelligente modules bieden uiterst precies en snel regelgedrag en zijn daarom zeer geschikt voor toepassingen, waarbij een hoge snelheid en precisie zijn vereist.

Modules voor gegevensuitwisseling/netwerkmodules

Deze modules maken een gegevensuitwisseling met meerdere besturingssystemen mogelijk en vergroten de productiviteit door het registreren en controleren van informatie uit de productie.