MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Belgium

De bewaking, bediening en besturing van een industriële installatie vindt plaats via het besturingssysteem.

Het procesbesturingssysteem PMSX®pro is zo ontworpen dat aan alle eisen van beschikbaarheid, rendabiliteit, uitbreidbaarheid en flexibiliteit volledig wordt voldaan. Het wordt gekenmerkt door een zeer hoge uniformiteit van hard- en software en bestaat uit een afgestemd systeem van gestandaardiseerde automatiseringsvoorzieningen.

De topologie van de besturingstechniek richt zich altijd op de procestechnische structuur van het proces. Door een horizontale opbouw van de installatie in functie-eenheden met besturingstechnische indeling wordt een maximale veiligheid, beschikbaarheid en flexibiliteit bereikt. Zo kan een duidelijk ingedeelde, hiërarchisch opgebouwde en daarmee overzichtelijk en hanteerbare installatie worden gerealiseerd. Procestechnische redundanties worden door de besturingstechniek niet opgeheven.

Voor een economisch installatie- en onderhoudsmanagement biedt PMSX®pro een consistente voor de hele installatie geldende configuratie en parameterinstelling vanuit een centrale locatie. De gedynamiseerde logische schema's op afroep en de consistente prospectieve citatenindexering bieden de operator zelfs in kritieke bedrijfssituaties een duidelijk procesoverzicht en maken snel ingrijpen mogelijk. De geïntegreerde helpfunctie alsmede krachtige gereedschappen voor diagnose, simulatie en kwaliteitsbewaking ondersteunen het personeel bij de efficiënte bedrijfsvoering.

Kenmerkende eigenschappen

 • Gespreide systeemarchitectuur en vrij schaalbare topologie
 • Maximale betrouwbaarheid en beschikbaarheid tot 99,9 % p.j.
 • Redundanties tot op het laagste niveau
 • Veilige en prioritaire procesbesturing
 • Prospectieve citatenindexering conform VGB-R 170 C
 • Gedynamiseerde logische schema's op afroep uit grafische afbeeldingen
 • Uiterst krachtige archivering
 • Intelligent en chronologisch alarm-management
 • Tijdstempeling in de decentrale inputmodules
 • Kabelbreuk- en kortsluitingsbewaking
 • Automatische back-up en herstelfunctie
 • Omvangrijke Asset Management Tools
 • Toepassing van beproefde, gestandaardiseerde techniek
 • Uit te breiden tijdens het bedrijf
 • Veilige koppeling met andere netwerken via een firewall