Modules voor gegevensuitwisseling

Deze modules maken de gegevensuitwisseling met apparaten op besturingsniveau mogelijk. De verschillende modules vergroten de productiviteit door het registreren en doorgeven van informatie op productieniveau.
Maak een verbinding tussen gegevens op productieniveau en waardevolle informatie in real time.
Zorg voor traceerbaarheid en ontdek een krachtig gereedschap voor foutendiagnose.
Deze web-server-module maakt het bewaken en bedienen van de PLC op afstand via internet of intranet mogelijk.
Om aan de eisen van de systemen en de communicatiepartners te voldoen, staan verschillende Ethernet-modules ter beschikking.
Verschillende modules voor de seriële communicatie ondersteunen de registratie, wijziging, bewaking en besturing van gegevens in de PLC of in apparaten van externe fabrikanten.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention