CPU-modules

Het MELSEC System Q biedt een grote keuze aan CPU's om aan uw eisen wat automatisering betreft, te voldoen en vergroot tevens de productiviteit. Krachtige CPU-modules voor PLC's, proces, redundante systemen, Motion, besturingen in de programmeertaal C, robots, CNC- en PC-gebaseerde besturingen
Een omvangrijke keuze aan CPU-modules voor eenvoudige en complexe toepassingen.
Deze CPU-modules maken een precieze procesbesturing mogelijk en kunnen zowel eenvoudige als ook complexe regelprocessen uitvoeren.
Deze CPU-modules vergroten de beschikbaarheid van een PLC-systeem door een parallel stand-by-systeem met CPU-module, voedingseenheid, hoofdmoduledrager en netwerkmodules.
Deze op VX-Works gebaseerde CPU maakt het gebruikers mogelijk om in de programmeertaal C te programmeren. Daardoor kunnen reeds bestaande programma's die voor microcomputers of pc's zijn geschreven, worden gebruikt.
Deze Motion-Controllers hebben dezelfde afmetingen als een MELSEC System Q PLC-CPU en sturen tot 32 assen met hoge snelheid aan. In een multi-CPU-systeem kunnen maximaal drie Motion-CPU's worden gebruikt, die dan tot 96 assen kunnen aansturen.
Een PC-CPU betekent voor gebruikers een winst aan flexibiliteit doordat PC-gebaseerde oplossingen nu direct in de PLC uitgevoerd kunnen worden.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention