Voedingseenheden

Een voedingseenheid levert de voedingsspanning voor de CPU, de in- en uitgangsmodules en de speciale modules. Twee types voedingseenheden staan ter beschikking (met gelijk- of wisselspanningsingang).
Ingang: 100-240 V AC; Uitgang: 5 V DC, 5 A
Ingang: 24 V DC; Uitgang: 5 V DC, 5 A
Service
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention
a lean strategy in human mistake prevention