MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Belgium
Deze module maakt het uitwisselen van informatie met het besturingssysteem mogelijk. De module verzamelt en verwerkt verschillende gegevens uit het productieproces voor een optimale productie.
Deze seriële interfacemodule dient om PLC-gegevens te registreren, te bewerken, te bewaken of te besturen, meetwaarden te registreren, enz.