MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Belgium
Deze software-suite bestaat uit verschillende programmeertools voor PLC, Motion, GOT etc.

Geïntegreerde FA-software

iQ Works is een geïntegreerde software-suite, waarin de programma's GX Works3, MT Works2, GT Works3, RT ToolBox3 en FR Configurator2 zijn samengevat die nodig zijn voor de programmering van de automatiseringsproducten van Mitsubishi Electric. De software-integratie wordt door de Navigator ondersteund, die als eenvoudig te bedienen, grafische interface opereert tussen gebruiker en centrale systeemconfiguratie. Een verdere vereenvoudiging vindt plaats door de projectoverkoepelende toepassing van systeemlabels en parameters. De voordelen van deze krachtige, geïntegreerde software-suite komen naar voren door de vereenvoudiging van de systeemontwikkeling dankzij duidelijk minder handelingen bij zich herhalende taken, de minimalisering van storingsbronnen en de daarmee verbonden verlaging van de totale bedrijfskosten.

Een grafisch configuratietool op systeemniveau dat de systeemontwikkeling vereenvoudigt door een visuele weergave van het systeem. Bovendien beschikt het over systeemmanagementkenmerken, zoals systeemoverkoepelende parameterinstelling en labels alsmede het bloklezen van projectgegevens.

GX Works3 – programmeersoftware voor PLC-besturingen

GX Works3 is de nieuwste generatie programmeer- en onderhoudssoftware van Mitsubishi Electric die speciaal is ontwikkeld voor de PLC-serie MELSEC iQ-R. Deze bevat veel nieuwe eigenschappen, zoals bv. grafische systeemconfiguratie, geïntegreerde set-up voor Motion Control, ondersteuning van meerdere talen en deze biedt een intuïtief te bedienen ontwikkelingsomgeving.

GT Works3 – grafische software voor GOT

Deze schermaanmaaksoftware voor grafische bedieningsapparaten (GOT) beschikt over drie hoofdkenmerken —eenvoud, grafische ontwikkeling en eenvoudige bediening—die helpen om grafische schermen in enkele stappen te maken.

MT Works2 – programmeersoftware voor Motion Controllers

Deze ontwikkelings- en onderhoudssoftware voor Motion Control biedt een intuïtieve, grafische programmering alsmede een digitale oscilloscoopsimulator.

RT ToolBox3 – robot-programmeersoftware

De robot-programmeersoftware ondersteunt verschillende ontwikkelingsstappen, van de programmering tot aan inbedrijfstelling, evaluatie en onderhoud. Bovendien wordt preventief onderhoud gerealiseerd, waarvoor een geïntegreerde 3D-robotersimulator wordt gebruikt.

FR Configurator2 – frequentieomvormer-programmeersoftware

Deze software vereenvoudigt de parameterinstelling en het onderhoud van frequentieomvormers. Parameters kunnen probleemloos worden geregistreerd en aan meerdere frequentieomvormers worden doorgestuurd. Tegelijkertijd kan via een dialoogvenster de activering van PLC-functies plaatsvinden.