MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Belgium
De inbedrijfstelling van de servoversterker kan door het eenvoudig opvolgen van de aanwijzingen op het display worden uitgevoerd.

De op Windows gebaseerde set-up-software maakt een perfecte afstemming mogelijk van de servoversterkers en de aangesloten servomotoren. Met de aangeboden software kan de gebruiker via een pc verschillende gegevens bewaken, diagnosefuncties uitvoeren, parameters invoeren en beveiligen en testruns uitvoeren.

Machineanalyse

Door de machineanalyse kan de resonantiefrequentie van het mechanische systeem na de aansluiting van de motor binnen 30 s worden vastgesteld.

Machinesimulatie

Het resultaat van de machineanalyse dient bij de berekening van een simulatiemodel. Met behulp van het simulatiemodel kan het activeringsgedrag van het mechanische systeem worden voorspeld. De invloed van verschillende commandopatronen, motorvermogens en versterkingsfactoren op de toerental- en draaimomentkrommes alsmede de regelafwijkingen kan worden weergegeven zonder de machine te hoeven in te schakelen.

Automatische versterkingsinstelling

Die software bepaalt automatisch de versterkingsfactor die de kortste positioneertijd bij tegelijkertijd minimaal doorschot en minimale trilling garandeert. De functie dient voor de precieze aanpassing van het systeem.