IO-link-master-module

Tot zes IO-link-apparaten of traditionele sensoren/actuatoren kunnen op deze master-module worden aangesloten.
Service
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention