MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Belgium

Nauwkeurige procesbesturing voor het efficiënte management van gemeentelijke watervoorzienings- en waterverdeelsystemen

Technikon Ltd. is een bedrijf voor industriële automatisering met ervaring in het opzetten van efficiënte managementsystemen voor alle productie- en bedrijfsprocessen. Bovendien ontwikkelt en levert Technikon oplossingen voor gemeentelijke watervoorzieningssystemen die een nauwkeurige procesbesturing voor elk gebied van de watervoorziening en -verdeling bieden.

Gebaseerd op de MAPS SCADA-oplossing van Mitsubishi Electric hebben Technikon en Mitsubishi Electric "Aquatoria® - INTELLIGENTE WATERVORZIENING" voor het verhogen van de bedrijfsefficiëntie en duidelijke verlaging van de totale bedrijfskosten voor watervoorzieningsbedrijven ontwikkeld.

Voordelen van Aquatoria®

  • Lager energieverbruik
  • Minder lekkages
  • Minder onderhoud nodig
  • Biedt een adaptieve besturing om handmatige afstemming te voorkomen.

De innovatieve oplossing van Technikon biedt in real time een volledig water- en procesbeeld van de installaties.

Voordelen van Aquatoria® op basis van MAPS SCADA

Dankzij de flexibele architectuur van de Mitsubishi Electric MAPS-werkplaatsen met geïntegreerde modules voldoet de Aquatoria®-oplossing van Technikon aan de eisen van klanten voor een eenvoudige aanpassing.

  • Goed installatieoverzicht met interactieve kaart (geo-module)
  • Eenvoudige inrichting en parameterinstelling van pompstations via een configuratiemodule
  • Selectie van de optimale pompen voor de betreffende stations
  • Definieer en maak individuele rapporten met de geïntegreerde module voor analytische rapporten.
  • Geïntegreerde diagnose van de infrastructuur voor back-up en vereenvoudigd onderhoud
  • Module voor de adaptieve besturing met geavanceerde procesprognose en neuronale fuzzy-algoritmes voorkomt foutieve handmatige aanpassingen

Referenties

In de stad Minsk (1,9 miljoen inwoners) zijn 117 (van in totaal 320) drukopvoerstations en 24 boorgaten van de Aquatoria®-oplossing van Technikon voorzien. De totale investeringen bedroegen 720.000 € bij een gemiddelde ROI van 3,2 jaar (gebaseerd op enkel het energieverbruik). Bovendien zijn er andere klantvoordelen na een korte installatietijd.

Verdere referenties vindt u in de Aquatoria®-brochure op pagina 7.