Mitsubishi Electric Global

Boodschap van de Voorzitter

foto: President&CEO

Wij, de Mitsubishi Electric Group, houden vast aan onze doelstelling om bij te dragen aan het creëren van een levendige en duurzame samenleving door middel van continue technologische innovatie en eindeloze creativiteit.

Tot op heden hebben we ernaar gestreefd een evenwichtig bedrijfsmanagement te realiseren vanuit de drie perspectieven "groei", "winstgevendheid/efficiëntie" en "degelijkheid", waarbij we ons onlangs zijn gaan richten op bedrijfsactiviteiten met een grotere nadruk op winstgevendheid en activa-efficiëntie. Tegelijkertijd hebben we de realisatie van duurzaamheid als hoeksteen van ons management opnieuw benadrukt door terug te keren naar ons fundamentele principe van het "aanpakken van sociale uitdagingen via onze bedrijven". Vanuit deze aanpak zullen we onze bedrijfswaarde blijven verbeteren en onze verantwoordelijkheid richting de maatschappij, onze klanten, aandeelhouders en werknemers, en alle andere belanghebbenden waar blijven maken.

Door in een digitale ruimte verkregen gegevens van onze klanten te consolideren en te analyseren, sterke banden binnen de Groep op te bouwen en de koppen bij elkaar te steken, blijven we bovendien onze componenten, systemen en geïntegreerde oplossingen verder ontwikkelen en nieuwe waarde creëren. En om onze klanten op grotere schaal te laten profiteren van de voordelen van deze nieuwe waarde, zullen we transformeren in een "Circular Digital-Engineering"-bedrijf. Zo dragen we bij aan het oplossen van de diverse sociale uitdagingen van vandaag.

Als reactie op een aantal onjuist uitgevoerde kwaliteitscontroles zullen we tegelijkertijd op drie basisgebieden hervormingen blijven nastreven: kwaliteitsborging, organisatiecultuur en governance. We hebben ook een commissie opgericht om de hervormingen in deze drie gebieden binnen de raad van bestuur te monitoren en een kader opgezet om de voortgang ervan te bewaken. We blijven ons inzetten voor inspanningen die uiteindelijk leiden tot een hervormd Mitsubishi Electric, waarbij we de drie belangrijkste hervormingsgebieden verdiepen en ontwikkelen om het vertrouwen te herstellen.

“Changes for the Better” vertegenwoordigt de instelling van onze Groep om “altijd te streven naar iets beters” terwijl we blijven veranderen en groeien. Ieder van ons deelt een sterke wil en passie om voortdurend te streven naar verandering, wat onze toewijding aan het creëren van een nog betere toekomst versterkt.

We stellen uw voortdurende steun enorm op prijs.

Kei Uruma

Kei Uruma

President en CEO