Mitsubishi Electric Global

Duurzaamheid

MVO

Onze verantwoordelijkheden als een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, vormen de kern van onze bedrijfsvoering.

CSR bij Mitsubishi Electric

Om 's werelds gezamenlijke doelstelling te realiseren, blijft de Mitsubishi Electric Group zijn management versterken, het bewustzijn rond de SDG's bevorderen en het concept van de SDG's integreren in de managementstrategie.

Milieu

Wij werken toe naar een koolstofarme samenleving op basis van recycling, door het toepassen van onze uiteenlopende en geavanceerde technologieën.

Langetermijnvisie milieumanagement

Verlaging van de CO2-uitstoot
Reductie van CO2-uitstoot bij gebruik/productie van producten

30 %

Rapporten

Ons jaarlijkse rapport met initiatieven en resultaten van de Mitsubishi Electric Group, door een duurzame samenleving te helpen creëren.