History of Mitsubishi Electric

Geschiedenis van het bedrijfslogo

In 2001 was het 80 jaar geleden dat Mitsubishi Electric werd opgericht. Dat was ook het jaar waarin we "Changes for the Better" als onze ondernemingsverklaring hebben aangenomen. Deze verklaring drukt onze betrokkenheid bij continue verbetering uit, met het doel om steeds betere producten te maken. Het onderstaande verhaal laat zien hoe het logo van Mitsubishi is ontstaan en hoe dit logo en het bedrijfsmotto zijn geëvolueerd tot hetgeen vandaag de dag wordt gebruikt.

Oorsprong van het Mitsubishi-logo

In de zeventiger jaren van de negentiende eeuw werd door het scheepvaartbedrijf Tsukumo Shokai, de voorloper van Mitsubishi, een driehoekige afbeelding van een waterkastanje op de scheepsvlaggen gebruikt, en vanuit deze afbeelding is het huidige Mitsubishi-logo met de drie diamanten ontstaan. Het is afgeleid van het familiewapen met de drielaagse waterkastanje van Yataro Iwasaki, de oprichter van Tsukumo Shokai, en het familiewapen met de drie eikenbladeren van de Yamanouchi-familie, van de Tosa-clan. Volgens de archieven lijkt het erop dat er pas later besloten is tot de bedrijfsnaam Mitsubishi.

Oorsprong van het Mitsubishi-logo

1921

Mitsubishi Electric wordt opgericht wanneer Mitsubishi Shipbuilding Co. (nu Mitsubishi Heavy Industries, Ltd) in Kobe een fabriek start voor de productie van elektrische motoren.

1955

De officiële bedrijfsnaam en het lettertype worden bepaald. Het lettertype heet Mitarashi-ryu en is in gebruik tot 1963.

Mitarashi-ryu Logo-ontwerp ca. 1955

1964

Het bedrijfsmotto dat vrij vertaald "samen met u, vandaag en morgen" luidt, wordt (alleen in Japan) aangenomen met het doel een bekend bedrijfsimago onder klanten op te bouwen.

Logo-ontwerp met slogan "with you today and tomorrow" ca. 1964

1968

Er wordt een nieuw bedrijfsmotto aangekondigd: "ADVANCED AND EVER ADVANCING". Om met de woorden van President Okubo, toendertijd CEO van Mitsubishi Electric, te spreken: "We hebben het motto bedacht om onze positie in de branche ook in de toekomst door middel van onze technische bekwaamheid te verankeren, en om een standpunt in te nemen wat betreft het cultiveren en vormen van managementvaardigheden, zodat een nieuw bedrijfsimago zich zowel intern als extern zou verspreiden."

Logo-ontwerp in Japan & Logo-ontwerp in het buitenland ca. 1968

1985

Er wordt een campagne ter bevordering van de bedrijfsidentiteit gelanceerd. Om binnen de Mitsubishi Group een gevoel van individualisme te creëren wordt het "Blue MITSUBISHI" bedrijfsmerklogo ontworpen voor gebruik in Japan. Voor het buitenland wordt een logo ontworpen met de combinatie van het bekende rode symbool van de drie diamanten met een eenvoudig "MITSUBISHI." Een nieuw bedrijfsmotto wordt in Japan aangenomen, dat zich vrij laat vertalen als: "SOCIO-TECH: een verbeterde levensstijl door technologie". Het buitenlandse motto blijft onveranderd.

Nieuwe bedrijfsslogan & Logo-ontwerp in Japan & Logo-ontwerp in het buitenland ca. 1985

2001

Ter gelegenheid van het 80-jarige jubileum van Mitsubishi Electric wordt de bedrijfsfilosofie opnieuw bestudeerd en wordt het motto aangepast tot "Changes for the Better" als een en dezelfde boodschap voor zowel Japan als het buitenland. Het "Blue MITSUBISHI"-logo blijft in gebruik in Japan, terwijl "MITSUBISHI ELECTRIC" in het buitenland wordt gebruikt om zich binnen de Mitsubishi Group te onderscheiden.

Logo-ontwerp in Japan & Logo-ontwerp in het buitenland ca. 2001

2014

Mitsubishi Electric-bedrijven binnen Japan beginnen het rode bedrijfslogo met de drie diamanten te gebruiken dat voorheen alleen in het buitenland in gebruik was. De versterking van de concurrentiepositie op wereldwijd niveau wordt verder gestimuleerd om een duurzame groei te waarborgen.

Logo-ontwerp in Japan & het buitenland ca. 2014